logo

logo

Simple is happiness

A small corner where I record the small but important things in my life

Mưa dai

Mưa dai

By duyngha - 17/08/2020 - 3

Cơn mưa dài lê thê từ chiều. Không hình như phải từ trưa. Chẳng nhớ rõ là từ khi nào ấy. Chỉ biết lúc ngẩng mặt lên thấy mưa táp vào cửa kính dày dít. Ngồi chai cả mông chờ nó ngớt rồi về mà mãi chả thấy tạnh gì cả. Có mang áo mưa đâu 🙁 Nhìn cái khí trời ỉu xìu này thì phải tiếng nữa may ra mới có cửa ra về. Quán lác đác vài người. Có người mới vào, có người cũng ngồi cố đợi mưa tạnh như tôi. Cũng chẳng vội mỗi tội mỏi ê mông.

“Mưa ơi mưa, xin ngừng rơi…”

You might also like

Ai ngô luộc đây?

by duyngha-11/10/2021
Mưa cuối thu

Mưa cuối thu

by duyngha-04/10/2021
Bí mật của số 10

Bí mật của số 10

by duyngha-03/10/2021

User Favourites

1

Ai ngô luộc đây?

duyngha-11/10/2021
2Mưa cuối thu

Mưa cuối thu

duyngha-04/10/2021
3Bí mật của số 10

Bí mật của số 10

duyngha-03/10/2021